tknp

91 tekstów – auto­rem jest tknp.

,, cza­sem , czas,, chodzi naszy­mi ścieżkami,, 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lipca 2017, 10:52

życie duchowe słoika

siedzę so­bie w rek­lamówce z bied­ronki
na której jest na­pis , jeszcze się przy­dam
coś mi się przyk­leiło do brzucha
 [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 maja 2016, 23:12

dlaczego ?

do­tykam two­jego spoj­rze­nia
gorące dłonie nicze­mu win­ne
upa­jają się roz­koszą snu , wie­czne­go
po­wiedz dlacze­go ? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 kwietnia 2016, 23:47

to ty , skleiłaś szkla­ne ser­ce ut­ka­ne ze świtu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2016, 11:15

nicość

pozwól two­jej duszy
od­dychać w mo­jej ni­cości
zos­tań uk­ry­ta w mym ser­cu
pozwól mi , cie­szyć się tobą
nie próbując zro­zumieć moich myśli 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 lutego 2016, 22:54

dotyk

urodziłem się by dot­knąć
two­jego ser­ca
na­jem­nik for­tu­ny i szczęścia 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 grudnia 2015, 22:35

to burza wokół mnie
przy­nosi ciszę ......... 

haiku
zebrał 8 fiszek • 20 października 2015, 23:09

jest w mnie ktoś ob­cy
odeb­rał mi mo­je os­tatnie serce 

haiku
zebrał 12 fiszek • 19 października 2015, 22:36

pytałaś o życie

przemówić do sza­leństwa
przemówić do upo­ru
przemówić do śle­pego lo­su

byłaś krwią tętniącą w skro­niach
byłaś bi­ciem me­go ser­ca , krzy­kiem
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 stycznia 2015, 21:21

miniatura

nig­dy nie całowałem
twych marzeń sek­retów
tyl­ko dusza nieśmier­telna
wciąż śni o no­wym życiu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 stycznia 2015, 21:51
tknp

,, nie myśl o niczym,,

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tknp

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 lutego 2016, 11:15tknp do­dał no­wy tek­st to ty , skleiłaś [...]

14 lutego 2016, 11:13tknp sko­men­to­wał tek­st nicość

5 lutego 2016, 09:40krysta sko­men­to­wał tek­st nicość

4 lutego 2016, 22:54tknp do­dał no­wy tek­st nicość

25 grudnia 2015, 21:32tknp sko­men­to­wał tek­st Co cię nie za­bije, [...]

25 grudnia 2015, 21:25tknp sko­men­to­wał tek­st dotyk

24 grudnia 2015, 01:38Irysowa sko­men­to­wał tek­st dotyk

23 grudnia 2015, 22:35tknp do­dał no­wy tek­st dotyk

22 października 2015, 09:51tknp sko­men­to­wał tek­st to burza wokół mnie [...]

20 października 2015, 23:24krysta sko­men­to­wał tek­st to burza wokół mnie [...]